TEGEVUSED — ETKAL - Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit

Tegevused

Liidu eesmärkideks on liikmete ühishuvide esindamine, suhtlemine riigi- ning kohalike omavalituse asutustega, liikmesettevõtete teenuskvaliteedi parandamine ja ühtlustamine ning kogu turunduskommunikatsiooni valdkonna tasakaalustatud arengu tagamine.

Liidu fookusteemadeks on hangetega seonduv nii riigiettevõtetes kui erasektoris, tegelemine ärikeskkonnaga (eetikaküsimused, regulatsioonid), valdkonna arengu ja hariduse toetamine ning valdkonna populariseerimine.

Alates aastast 2014 korraldab ETKAL Eesti pikima ajalooga turundusalast loovusfestivali “Kuldmuna”.