Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL) on turunduse ja kommunikatsiooniteenuseid pakkuvate  äriühingute (reklaami-, meedia-, disaini-, digitaal-, suhtekorralduse-, üritusturundusfirmade) liitude ühendus. 

Kõiki Eestis turunduskommunikatsiooniteenuseid pakkuvaid ettevõtteid ühendav liit asutati 2013. aastal. ETKALi eelkäijateks võib lugeda 1998. aastal asutatud Eesti Reklaamiagentuuride Liitu ja 2005. aastal asutatud Üritusturundusagentuuride Liitu. 

Alates 2016. aasta detsembrist tegutseb juhatus koosseisus:    

Tõnu Kõva 
Pärtel Vurma
Ken Matsalu
Annika Avikson

Ivo Kallasmaa