ETKAL - Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit

Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL) on turunduse ja kommunikatsiooniteenuseid pakkuvate  äriühingute (reklaami-, meedia-, disaini-, digitaal-, suhtekorralduse-, üritusturundusfirmade) liitude ühendus. 

Kõiki Eestis turunduskommunikatsiooniteenuseid pakkuvaid ettevõtteid ühendav liit asutati 2013. aastal. ETKALi eelkäijateks võib lugeda 1998. aastal asutatud Eesti Reklaamiagentuuride Liitu ja 2005. aastal asutatud Üritusturundusagentuuride Liitu. 

Alates 2017. aasta maist tegutseb juhatus koosseisus:    

Annika Avikson
Ivo Kallasmaa
Joel Volkov
Magnus Lužkov
Tanel Lillepalu
Jaan Naaber

Patrik Kupenko